POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje
31. listopad 2018. -

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u Policijsku upravu brodsko-posavsku

                                                          objavljuje 

                                                           POZIV NA TESTIRANJE

                                                             KANDIDATIMA/KINJAMA 

koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 11. srpnja 2018. godine za slijedeća radna mjesta:

 

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove

 Upravni referent- 2 izvršitelja/ce 

koje će se održati dana 7. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u10.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

 

Stručni referent  za kadrovske poslove- 1 izvršitelj/ca

 

koje će se održati dana 7. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u11.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova

 

Računovodstveni referent obračuna plaća- 1 izvršitelj/ca

 

koje će se održati dana 7. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u12.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

  

 1.  Postaja prometne policije Slavonski Brod

 

Administrativni tajnik- 1 izvršitelj/ca

 

koje će se održati dana 7. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova

 

Voditelj uslužnih poslova- 1 izvršitelj/ca

 

koje će se održati dana 8. studenog 2018. godine (četvrtak) s početkom u10.00 sati u prostorijama Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9, Slavonski Brod.

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

 

Stručni savjetnik- psiholog

 

koje će se održati dana 8. studenog 2018. godine (četvrtak) s početkom u11.00 sati u prostorijama Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9, Slavonski Brod.

 

 

Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni putem e-maila ili telefonom.

 

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

PRAVILA TESTIRANJA

 

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

 

 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu nakon vremena utvrđenog za testiranje, u prostorije gdje se održava testiranje, neće moći pristupiti testiranju.


 

 

2.         Po utvrđivanju identiteta  isvojstva kandidata/kinja,isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječajoglas.

 

 

Molimo ponesite kemijske olovke.


 

 

3. Za test provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za test provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

 

 1. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

 1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 3. napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 4. razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

 

 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.


 

 

III.      Komisija će održati razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji suzadovoljili na na  testiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na razgovoru (intervjuu) ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

 

 

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama voditelja/ica testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 

Razgovori s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. održatićese dana 14. i 15. studenog 2018.godine u prostorijama Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9 u Slavonskom Brodu.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će obaviješteni putem telefona.

Razgovori s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju za radno mjesto pod rednim brojem 5. održatićese dana 8. studenog 2018.godine u 14,30 sati, a razgovori s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju za radno mjesto pod rednim brojem 6. održatićese dana 8. studenog 2018.godine u 13,00 sati u prostorijama Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9 u Slavonskom Brodu.

 

 1. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

 1. Nakon provedenog postupka, Komisija ministru unutarnjih poslova dostavlja Izvješće o provedenom postupku, uz koje se prilaže rang-lista kandidata/kinja.

Čelnik tijela donosi rješenje o imenovanju izabranog kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

 

 1. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

Komisija za provedbu javnog natječaja

 


 

 

 Vijesti za aktualni mjesec:


14.1.2019.Policija će posebno kažnjavati recidiviste
14.1.2019.Udario u parkirani autobus s 2,97 promila
14.1.2019.Prešao na suprotnu stranu i izazvao prometnu nesreću
14.1.2019.Spriječavanje zlouporabe droga
14.1.2019.Kazneno prijavljen za tešku krađu
14.1.2019.Uhvaćen i predan u zatvor u Požegi
11.1.2019.Od ponedjeljka školarci ponovno sudionici u prometu
11.1.2019.Policajci neumorni u hvatanju ljubitelja opasne vožnje
11.1.2019.Opet za volanom s alkoholom u krvi
11.1.2019.Požar na obiteljskoj kući
11.1.2019.Planulo vozilo na parkiralištu
10.1.2019.Oprez, prijevare putem interneta
10.1.2019.Nalet vlaka na životinju
10.1.2019.Dolijao provalnik
10.1.2019.Ako ste pronašli ubojito sredstvo, ne dirajte! Nazovite 192
8.1.2019.Upravljao vozilom s 2.5 promila, ali rekord mu je 3,2
8.1.2019.Nastavak kriminalističkog istraživanja
8.1.2019.Oružje kategorije C mora se označiti
8.1.2019.Dojava o pucnjavi u Slavonskom Brodu
7.1.2019.Čuvajte svoj život i život drugih u prometu


str.: 1 od 2. Ukupno: 29 zapisa.