POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje
31. listopad 2018. -

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u Policijsku upravu brodsko-posavsku

                                                          objavljuje 

                                                           POZIV NA TESTIRANJE

                                                             KANDIDATIMA/KINJAMA 

koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 11. srpnja 2018. godine za slijedeća radna mjesta:

 

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove

 Upravni referent- 2 izvršitelja/ce 

koje će se održati dana 7. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u10.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

 

Stručni referent  za kadrovske poslove- 1 izvršitelj/ca

 

koje će se održati dana 7. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u11.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova

 

Računovodstveni referent obračuna plaća- 1 izvršitelj/ca

 

koje će se održati dana 7. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u12.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

  

 1.  Postaja prometne policije Slavonski Brod

 

Administrativni tajnik- 1 izvršitelj/ca

 

koje će se održati dana 7. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova

 

Voditelj uslužnih poslova- 1 izvršitelj/ca

 

koje će se održati dana 8. studenog 2018. godine (četvrtak) s početkom u10.00 sati u prostorijama Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9, Slavonski Brod.

 

 1.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

 

Stručni savjetnik- psiholog

 

koje će se održati dana 8. studenog 2018. godine (četvrtak) s početkom u11.00 sati u prostorijama Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9, Slavonski Brod.

 

 

Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni putem e-maila ili telefonom.

 

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

PRAVILA TESTIRANJA

 

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

 

 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu nakon vremena utvrđenog za testiranje, u prostorije gdje se održava testiranje, neće moći pristupiti testiranju.


 

 

2.         Po utvrđivanju identiteta  isvojstva kandidata/kinja,isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječajoglas.

 

 

Molimo ponesite kemijske olovke.


 

 

3. Za test provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za test provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

 

 1. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

 1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 3. napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 4. razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

 

 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.


 

 

III.      Komisija će održati razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji suzadovoljili na na  testiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na razgovoru (intervjuu) ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

 

 

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama voditelja/ica testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 

Razgovori s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. održatićese dana 14. i 15. studenog 2018.godine u prostorijama Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9 u Slavonskom Brodu.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će obaviješteni putem telefona.

Razgovori s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju za radno mjesto pod rednim brojem 5. održatićese dana 8. studenog 2018.godine u 14,30 sati, a razgovori s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju za radno mjesto pod rednim brojem 6. održatićese dana 8. studenog 2018.godine u 13,00 sati u prostorijama Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9 u Slavonskom Brodu.

 

 1. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

 1. Nakon provedenog postupka, Komisija ministru unutarnjih poslova dostavlja Izvješće o provedenom postupku, uz koje se prilaže rang-lista kandidata/kinja.

Čelnik tijela donosi rješenje o imenovanju izabranog kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

 

 1. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

Komisija za provedbu javnog natječaja

 


 

 

 Vijesti za aktualni mjesec:


16.11.2018.U prometnoj nesreći poginula biciklistica
16.11.2018.Obavijest
16.11.2018.Za krađu osumnjičene tri žene
16.11.2018.Tribina „SMIJE LI RATNIK PLAKATI“
15.11.2018.Teško ozlijeđena 87-godišnja putnica u osobnom automobilu
14.11.2018.Uhićen provalnik
13.11.2018.Uhićen lopov
13.11.2018.Pripreme za zimske uvjete na cestama
12.11.2018.Pridržavajte se prometnih propisa
12.11.2018.Tri osobe teško ozlijeđene
12.11.2018.Otkriven počinitelj računalne prijevare
12.11.2018.Policija otkrila kradljivce klavijature
12.11.2018.Uhvaćeni počinitelji kaznenih djela
9.11.2018.Policija će pojačano nadzirati promet za vikend i "Martinje"
9.11.2018.Alkoholizirani vozač izazvao prometnu i udaljio se
9.11.2018.Uhićeni kradljivci
8.11.2018.Prometni policajac Čarapina uzor u prometu
8.11.2018.Uhićen kradljivac mobitela
8.11.2018.Sa 2,20 g/kg alkohola skrivio prometnu nesreću
7.11.2018.Uhićen provalnik


str.: 1 od 2. Ukupno: 25 zapisa.