POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje
14. rujan 2018. -

Foto: PU brodsko-posavska

 

 

 

 

POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

Komisija za provedbu internih oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj

 objavljuje

 POZIV NA TESTIRANJE

     KANDIDATIMA/KINJAMA

 prijavljenim na interni oglas za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ca Policijske uprave brodsko-posavske,

koji je objavljen 03. rujna 2012. godine i 05. studenog 2012. godine

 

 Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce, u ponovnom postupku popune slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce, u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi brodsko-posavskoj:

- obavještava kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 03. rujna 2012. godine i 05. studenog 2012. godine,da će se testiranje održatidana 19. rujna 2018. godines početkom u 9,00 sati,u prostorijama Postaje granične policije Slavonski Brod u Slavonskom Brodu, ulica Marina Getaldića 50, za radna mjesta:  

  • Zamjenik načelnika Policijske uprave
  • voditelj Službe kriminalističke policije
  • voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije 

- obavještava kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 03. rujna 2012. godine i 05. studenog 2012. godine,da će se testiranje održati dana 19. rujna 2018. godines početkom u 12,00 sati,u prostorijama Postaje granične policije Slavonski Brod u Slavonskom Brodu, ulica Marina Getaldića 50, za radna mjesta: 

  • voditelj Službe policije
  • voditelj Službe za granicu 

Svi kandidati će o testiranju biti osobno obaviješteni pisanim putem.

 Testiranje se vrednuje bodovima od 0 do 10 i sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a pravni izvori objavljeni su na web stranici Policijske uprave brodsko-posavske.

 Kandidati koji zadovolje na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, odnosno ostvare najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.

 Komisija će u razgovoru s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provjeri znanja obavit će se dana 24. rujna 2018. godines početkomod 10,00 sati  u zgradi Policijske uprave brodsko-posavske, ulica Ivana Mažuranića 9, Slavonski Brod (sala za sastanke).

Kandidati koji ne pristupe testiranju i razgovoru (intervjuu) ne smatraju se kandidatima za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog  službenika/ce.

 PRAVILA TESTIRANJA  

  1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu nakon vremena utvrđenog za testiranje, u prostorije gdje se održava testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

 2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja,isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan internioglas.

Molimo ponesite kemijske olovke.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:  

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosnobilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijskasredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobekoja provoditestiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentracijukandidata/kinja.

 Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama voditelja/ica testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja. 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu).

 Nakon provedenog postupka, Komisija ministru unutarnjih poslova podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje se prilaže rang-lista kandidata/kinja.Vijesti za aktualni mjesec:


22.10.2018.Preventivna akcija "Poštujte naše znakove" u Okučanima
22.10.2018.CRO MRMI tečaj u Slavonskom Brodu
22.10.2018.Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela
22.10.2018.Nadzori nad prometom
22.10.2018.Osumnjičen za kaznena djela iz kriminaliteta droga
22.10.2018.Pronađeno 110 kilograma duhana
22.10.2018.Utvrđuje se identitet mrtve muške osobe
21.10.2018.U Slavonskom Brodu obilježen Dan bez mobitela u prometu
19.10.2018.Najava: Obilježavanje Dana bez mobitela u prometu
19.10.2018.Najava: Program "Poštujte naše znakove" u Okučanima
19.10.2018.Policijski službenici pronašli i uhitili provalnike
19.10.2018.Poziv na testiranje kandidatima
18.10.2018.#CyberScams: Sedam najčešćih financijskih online prijevara
18.10.2018.Dovršeno kriminalističko istraživanje
18.10.2018.Prometna nesreća u Klokočeviku
17.10.2018.Zaštitite se od računalnih prijevara
17.10.2018.Policija sankcionirala prekršitelje u prometu
17.10.2018.Tučnjava na autobusnom kolodvoru
16.10.2018.Djeca u policajcima vide prijatelje
16.10.2018.Otkriveni i kazneno prijavljeni za tri kaznena djela


str.: 1 od 3. Ukupno: 50 zapisa.