POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Poziv kandidatima za testiranje

Poziv kandidatima za testiranje

Poziv kandidatima za testiranje
19. prosinac 2017. -

Foto: PU brodsko-posavska

POZIV NA TESTIRANJE

 KANDIDATIMA/KINJAMA

 koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 27. listopada 2017. godine za slijedeća radna mjesta: 

  1. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove

 Upravni referent- 2 izvršitelja/ce

koje će se održati dana 3. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod. 

      2.   Postaja granične policije Stara Gradiška

 Administrativni referent za evidencije- 1 izvršitelj/ca

koje će se održati dana 3. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 11.00 satiu prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod. 

       3.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektor za zaštitu od požara i eksploziva- 1 izvršitelj/ca

koje će se održati dana 3. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

 Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni telefonom.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 PRAVILA TESTIRANJA 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi nisu podnijele prijavu najavni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 

 NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu nakon vremena utvrđenog za testiranje, u prostorije gdje se održava testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

 Poutvrđivanjuidentitetaisvojstvakandidata/kinja,istićebitiupućeniudvoranu gdje će se održavati testiranje provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje internioglas.  

 Molimo ponesite kemijske olovke.

 Za test provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za test provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5bodova.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosnobilješkama;
  2. koristiti mobitel ili druga komunikacijskasredstva;
  3. napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobekoja provoditestiranje;
  4. razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentracijukandidata/kinja. 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

  Komisija će održati razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji suzadovoljili na natestiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na razgovoru (intervjuu) ako su dobili/e najmanje 5 bodova.  

 NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinjesudužni/epoštivatikućniredipostupatipremauputamavoditelja/ica testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupkatestiranja.

Razgovori s kandidatima/kinjamakoji/esuzadovoljili/enatestiranjuodržatćese dana 9. i 10. siječnja 2018.godine u prostorijma Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9 u Slavonskom Brodu.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će obaviješteni putem telefona.

 Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 Nakon provedenog postupka, Komisija ministru unutarnjih poslova dostavlja Izvješće o provedenom postupku, uz koje se prilaže rang-lista kandidata/kinja.

Čelnik tijela donosi rješenje o imenovanju izabranog kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

 Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

Komisija za provedbu javnog natječaja

 za prijam u državnu službu u Policijsku upravu brodsko-posavskuVijesti za aktualni mjesec:


24.5.2018.Brzina i alkohol
22.5.2018.Dvojica teško ozlijeđena u prometnim nesrećama
22.5.2018.Otkriven i uhićen počinitelj dva razbojništva
21.5.2018.Najava: Preventivna aktivnost "Prevencija huliganizma"
21.5.2018.Vozači doprinesite sigurnosti u prometu!
21.5.2018.Narušvali javni red i mir
21.5.2018.Mopedista teško ozlijeđen
17.5.2018.Poziv na testiranje
17.5.2018.Teško ozlijeđena suvozačica
17.5.2018.U "tetrapaku" skrivao drogu
17.5.2018.Dragovoljno predao streljivo
16.5.2018.Interventni policajac Krešimir Šimić sudjelovao na natjecanju za najspremnijeg pripadnika OSRH
16.5.2018.Policija brzo otkrila kradljivca motorne pile
15.5.2018.Teško ozlijeđen 80-godišnji vozač bicikla
15.5.2018.Prodavao marihuanu
14.5.2018.Teško ozlijeđen 84-godišnji vozač motocikla
14.5.2018.Aktivnost policije u prošlom tjednu
14.5.2018.Upravljao automobilom sa 2,28 promila alkohola
11.5.2018.Prijevarom do mobitela
11.5.2018.U alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir


str.: 1 od 3. Ukupno: 49 zapisa.