POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Poziv kandidatima za testiranje

Poziv kandidatima za testiranje

Poziv kandidatima za testiranje
19. prosinac 2017. -

Foto: PU brodsko-posavska

POZIV NA TESTIRANJE

 KANDIDATIMA/KINJAMA

 koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 27. listopada 2017. godine za slijedeća radna mjesta: 

  1. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove

 Upravni referent- 2 izvršitelja/ce

koje će se održati dana 3. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod. 

      2.   Postaja granične policije Stara Gradiška

 Administrativni referent za evidencije- 1 izvršitelj/ca

koje će se održati dana 3. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 11.00 satiu prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod. 

       3.  Služba zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektor za zaštitu od požara i eksploziva- 1 izvršitelj/ca

koje će se održati dana 3. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Srednje škole Antun Matija Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod.

 Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni telefonom.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 PRAVILA TESTIRANJA 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi nisu podnijele prijavu najavni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 

 NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu nakon vremena utvrđenog za testiranje, u prostorije gdje se održava testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

 Poutvrđivanjuidentitetaisvojstvakandidata/kinja,istićebitiupućeniudvoranu gdje će se održavati testiranje provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje internioglas.  

 Molimo ponesite kemijske olovke.

 Za test provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za test provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5bodova.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosnobilješkama;
  2. koristiti mobitel ili druga komunikacijskasredstva;
  3. napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobekoja provoditestiranje;
  4. razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentracijukandidata/kinja. 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

  Komisija će održati razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji suzadovoljili na natestiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na razgovoru (intervjuu) ako su dobili/e najmanje 5 bodova.  

 NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinjesudužni/epoštivatikućniredipostupatipremauputamavoditelja/ica testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupkatestiranja.

Razgovori s kandidatima/kinjamakoji/esuzadovoljili/enatestiranjuodržatćese dana 9. i 10. siječnja 2018.godine u prostorijma Policijske uprave brodsko-posavske, Ivana Mažuranića 9 u Slavonskom Brodu.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će obaviješteni putem telefona.

 Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 Nakon provedenog postupka, Komisija ministru unutarnjih poslova dostavlja Izvješće o provedenom postupku, uz koje se prilaže rang-lista kandidata/kinja.

Čelnik tijela donosi rješenje o imenovanju izabranog kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

 Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

Komisija za provedbu javnog natječaja

 za prijam u državnu službu u Policijsku upravu brodsko-posavskuVijesti za aktualni mjesec:


19.1.2018.Pojačani nadzor prometa
19.1.2018.Spriječen šverc cigareta
19.1.2018.Policija otkrila počinitelja razbojništva
19.1.2018.Teško ozlijeđen motociklist
19.1.2018.Dragovoljna predaja oružja
19.1.2018.Požar na teretnom vozilu
18.1.2018.U slijetanju teško ozlijeđen suvozač
17.1.2018.Obilježena 25. obljetnica Udruge HVIDR-e
17.1.2018.Planirane edukacije o minskoj opasnosti
17.1.2018.Zapljena oko 16 kg marihuane
17.1.2018.Ukrao svinju i ovcu
17.1.2018.Otkriveni kradljivci drva
15.1.2018.Oprezno u prometu u zimskim uvjetima
15.1.2018.Ponašajte se odgovorno u prometu
15.1.2018.Remetili javni red i mir
15.1.2018.Sa 2,08 promila alkohola izazvao prometnu nesreću
12.1.2018.Dragovoljna predaja oružja
11.1.2018.Zaboravila gdje je parkirala automobil
11.1.2018.Upravljao s krivotvorenom vozačkom dozvolom
10.1.2018.Na graničnim prijelazima zaplijenjena roba široke potrošnje


str.: 1 od 2. Ukupno: 40 zapisa.