POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke

Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke

Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke
11. travanj 2017. -

Foto: PU brodsko-posavska

  Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/2011 i 64/2015), suglasnosti Uprave materijalno-financijskih poslova Ministarstva unutarnjih poslova, KLASA: 372-01/17-02/5, URBROJ: 511-01-171-17-7 od 29. ožujka 2017. godine i suglasnosti Agencije za upravljanje državnom imovinom, KLASA: 372-03/13-02/306, URBROJ: 360-5221/02-2013-2 OD 4. srpnja 2013. godine, Policijska uprava brodsko-posavska sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Ivana Mažuranića 9, raspisuje

  

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup dijelova poslovnih prostora

  Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijelova poslovnih prostora u svrhu postavljanja samouslužnih aparata za tople napitke, u niže navedenim objektima:

 1. Policijska uprava brodsko-posavska, Slavonski Brod, Mažuranićeva 9
 2. Interventna jedinica policije, Slavonski Brod, Hrvatskih boraca bb
 3. Postaja granične policije Slavonski Brod, Slavonski Brod, Marina Getaldića 50
 4. Odjel za upravne poslove, Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
 5. Postaja prometne policije Slavonski Brod, Slobodnica, Zvonka Bušića 3
 6. Postaja granične policije Stara Gradiška, stara Gradiška, Kralja Tomislava 8
 7. Policijska postaja Vrpolje, Vrpolje, Ulica bana Jelačića 130
 8. Služba policije i služba kriminalističke policije, Slavonski Brod, Matije Gupca 42

 

 • Dijelovi poslovnog prostora površine 1m2 po jednom aparatu daju se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.

 

 • Početna cijena mjesečne zakupnine za 1m2 iznosi 200 kn po samouslužnom aparatu za objekte Policijske uprave u Slavonskom Brodu (pod rednim brojem 1., 2., 3., 4. i 8.), a 150,00 kn za ostale objekte (pod rednim brojem 5., 6. i, 7.)

 

 • Odabir najpovoljnije ponude provodit će se za samouslužne aparate objedinjeno za sve objekte. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ukoliko je više ponuditelja dalo ponudu za isti dio poslovnog prostora, a te ponude udovoljavaju uvjetima natječaja i imaju istovjetnu ponuđenu visinu zakupnine, o tome će pismenim putem biti obaviješteni te pozvani na usmeno nadmetanje.

 

 • Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 

 • Ime i prezime, OIB, adresu, prebivalište ( za fizičke osobe- obrtnike), naziv tvrtke, adresu i OIB (za pravne osobe);
 • Presliku osobne iskaznice i rješenje o obrtu za fizičke osobe; rješenje o registraciji za pravne osobe;
 • BON 1; BON 2 ili SOL 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja) te dokaz o izvršenoj obvezi plaćanja poreza (ne stariji od 30 dana)

 

 • Sve navedene isprave prilažu se u preslici, a odabrani ponuditelj će u naknadno određenom roku isprave dostaviti  u izvorniku.

 

 • Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ“-NE OTVARATI-SAMOUSLUŽNI APARATI“, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Ivana Mažuranića 9.

 

 • Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Sadržaj javnog natječaja biti će objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Policijske uprave brodsko-posavske i „Narodnim novinama“.

 

 • Javno otvaranje ponuda održat će se 28.4.2017. godine u 12,00 sati na adresi Policijske uprave brodsko-posavske, Slavonski Brod, Ivana Mažuranića 9. Predstavnik ponuditelja svoje ovlaštenje za nazočnost javnom otvaranju ponuda dokazuje pismenom punomoći.

 

 • Nepravovremene nepotpune ili ponude podnesene protivno uvjetima natječaja neće se razmatrati.

 

 • O rezultatima odabira natjecatelji će biti pismeno obaviješteni.

 

 • Odabrani natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana poziva zakupodavca preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu. Ako isti ne preuzme poslovni prostor ili ne zaključi ugovor o zakupu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te će se izabrati drugi po redu najpovoljniji natjecatelj.

 

 • Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona 035/211-524 ili putem adrese elektroničke pošte: vvucur@mup.hr

 

 

 Vijesti za aktualni mjesec:


16.3.2018.Pojačani nadzor prometa i ovog vikenda
16.3.2018.Požar na osobnom automobili
15.3.2018.Prometna nesreća na SVC
15.3.2018.U slijetanju ozlijeđene tri osobe
15.3.2018. Edukativno predavanje "Trgovanje ljudima - seksualno zlostavljanje žena"
15.3.2018.Prijevarom do dva mobitela
15.3.2018.Otkriven kradljivac drva
15.3.2018.Predstavljena fotomonografija "Specijalna policija u domovinskom ratu 1990.-1996."
14.3.2018.Eksplozija u Slavonskom Brodu
13.3.2018.Crveni križ - edukacija učenika
12.3.2018.Postani policajac/policajka
12.3.2018.Oprez u prometu - policija i dalje nadzire
12.3.2018.Alkoholiziranom vozaču 40 dana zatvora
12.3.2018.Prijetio pištoljem ručne izrade
12.3.2018.Psi ozlijedili građanina
9.3.2018.Vozači budite oprezni i čuvajte svoj život, kao i živote drugih u prometu!
9.3.2018.Remećenje javnog reda i mira
9.3.2018.Zadržan u policiji do otriježnjenja
8.3.2018.Međunarodni dan žena
7.3.2018.Odlučio se na dragovoljnu predaju oružja


str.: 1 od 2. Ukupno: 27 zapisa.