POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke

Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke

Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke
11. travanj 2017. -

Foto: PU brodsko-posavska

  Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/2011 i 64/2015), suglasnosti Uprave materijalno-financijskih poslova Ministarstva unutarnjih poslova, KLASA: 372-01/17-02/5, URBROJ: 511-01-171-17-7 od 29. ožujka 2017. godine i suglasnosti Agencije za upravljanje državnom imovinom, KLASA: 372-03/13-02/306, URBROJ: 360-5221/02-2013-2 OD 4. srpnja 2013. godine, Policijska uprava brodsko-posavska sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Ivana Mažuranića 9, raspisuje

  

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup dijelova poslovnih prostora

  Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijelova poslovnih prostora u svrhu postavljanja samouslužnih aparata za tople napitke, u niže navedenim objektima:

 1. Policijska uprava brodsko-posavska, Slavonski Brod, Mažuranićeva 9
 2. Interventna jedinica policije, Slavonski Brod, Hrvatskih boraca bb
 3. Postaja granične policije Slavonski Brod, Slavonski Brod, Marina Getaldića 50
 4. Odjel za upravne poslove, Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
 5. Postaja prometne policije Slavonski Brod, Slobodnica, Zvonka Bušića 3
 6. Postaja granične policije Stara Gradiška, stara Gradiška, Kralja Tomislava 8
 7. Policijska postaja Vrpolje, Vrpolje, Ulica bana Jelačića 130
 8. Služba policije i služba kriminalističke policije, Slavonski Brod, Matije Gupca 42

 

 • Dijelovi poslovnog prostora površine 1m2 po jednom aparatu daju se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.

 

 • Početna cijena mjesečne zakupnine za 1m2 iznosi 200 kn po samouslužnom aparatu za objekte Policijske uprave u Slavonskom Brodu (pod rednim brojem 1., 2., 3., 4. i 8.), a 150,00 kn za ostale objekte (pod rednim brojem 5., 6. i, 7.)

 

 • Odabir najpovoljnije ponude provodit će se za samouslužne aparate objedinjeno za sve objekte. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ukoliko je više ponuditelja dalo ponudu za isti dio poslovnog prostora, a te ponude udovoljavaju uvjetima natječaja i imaju istovjetnu ponuđenu visinu zakupnine, o tome će pismenim putem biti obaviješteni te pozvani na usmeno nadmetanje.

 

 • Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 

 • Ime i prezime, OIB, adresu, prebivalište ( za fizičke osobe- obrtnike), naziv tvrtke, adresu i OIB (za pravne osobe);
 • Presliku osobne iskaznice i rješenje o obrtu za fizičke osobe; rješenje o registraciji za pravne osobe;
 • BON 1; BON 2 ili SOL 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja) te dokaz o izvršenoj obvezi plaćanja poreza (ne stariji od 30 dana)

 

 • Sve navedene isprave prilažu se u preslici, a odabrani ponuditelj će u naknadno određenom roku isprave dostaviti  u izvorniku.

 

 • Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ“-NE OTVARATI-SAMOUSLUŽNI APARATI“, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Ivana Mažuranića 9.

 

 • Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Sadržaj javnog natječaja biti će objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Policijske uprave brodsko-posavske i „Narodnim novinama“.

 

 • Javno otvaranje ponuda održat će se 28.4.2017. godine u 12,00 sati na adresi Policijske uprave brodsko-posavske, Slavonski Brod, Ivana Mažuranića 9. Predstavnik ponuditelja svoje ovlaštenje za nazočnost javnom otvaranju ponuda dokazuje pismenom punomoći.

 

 • Nepravovremene nepotpune ili ponude podnesene protivno uvjetima natječaja neće se razmatrati.

 

 • O rezultatima odabira natjecatelji će biti pismeno obaviješteni.

 

 • Odabrani natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana poziva zakupodavca preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu. Ako isti ne preuzme poslovni prostor ili ne zaključi ugovor o zakupu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te će se izabrati drugi po redu najpovoljniji natjecatelj.

 

 • Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona 035/211-524 ili putem adrese elektroničke pošte: vvucur@mup.hr

 

 

 Vijesti za aktualni mjesec:


24.5.2018.Brzina i alkohol
22.5.2018.Dvojica teško ozlijeđena u prometnim nesrećama
22.5.2018.Otkriven i uhićen počinitelj dva razbojništva
21.5.2018.Najava: Preventivna aktivnost "Prevencija huliganizma"
21.5.2018.Vozači doprinesite sigurnosti u prometu!
21.5.2018.Narušvali javni red i mir
21.5.2018.Mopedista teško ozlijeđen
17.5.2018.Poziv na testiranje
17.5.2018.Teško ozlijeđena suvozačica
17.5.2018.U "tetrapaku" skrivao drogu
17.5.2018.Dragovoljno predao streljivo
16.5.2018.Interventni policajac Krešimir Šimić sudjelovao na natjecanju za najspremnijeg pripadnika OSRH
16.5.2018.Policija brzo otkrila kradljivca motorne pile
15.5.2018.Teško ozlijeđen 80-godišnji vozač bicikla
15.5.2018.Prodavao marihuanu
14.5.2018.Teško ozlijeđen 84-godišnji vozač motocikla
14.5.2018.Aktivnost policije u prošlom tjednu
14.5.2018.Upravljao automobilom sa 2,28 promila alkohola
11.5.2018.Prijevarom do mobitela
11.5.2018.U alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir


str.: 1 od 3. Ukupno: 49 zapisa.