POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Vijesti > Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke

Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke

Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata za tople napitke
11. travanj 2017. -

Foto: PU brodsko-posavska

  Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/2011 i 64/2015), suglasnosti Uprave materijalno-financijskih poslova Ministarstva unutarnjih poslova, KLASA: 372-01/17-02/5, URBROJ: 511-01-171-17-7 od 29. ožujka 2017. godine i suglasnosti Agencije za upravljanje državnom imovinom, KLASA: 372-03/13-02/306, URBROJ: 360-5221/02-2013-2 OD 4. srpnja 2013. godine, Policijska uprava brodsko-posavska sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Ivana Mažuranića 9, raspisuje

  

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup dijelova poslovnih prostora

  Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijelova poslovnih prostora u svrhu postavljanja samouslužnih aparata za tople napitke, u niže navedenim objektima:

 1. Policijska uprava brodsko-posavska, Slavonski Brod, Mažuranićeva 9
 2. Interventna jedinica policije, Slavonski Brod, Hrvatskih boraca bb
 3. Postaja granične policije Slavonski Brod, Slavonski Brod, Marina Getaldića 50
 4. Odjel za upravne poslove, Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
 5. Postaja prometne policije Slavonski Brod, Slobodnica, Zvonka Bušića 3
 6. Postaja granične policije Stara Gradiška, stara Gradiška, Kralja Tomislava 8
 7. Policijska postaja Vrpolje, Vrpolje, Ulica bana Jelačića 130
 8. Služba policije i služba kriminalističke policije, Slavonski Brod, Matije Gupca 42

 

 • Dijelovi poslovnog prostora površine 1m2 po jednom aparatu daju se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.

 

 • Početna cijena mjesečne zakupnine za 1m2 iznosi 200 kn po samouslužnom aparatu za objekte Policijske uprave u Slavonskom Brodu (pod rednim brojem 1., 2., 3., 4. i 8.), a 150,00 kn za ostale objekte (pod rednim brojem 5., 6. i, 7.)

 

 • Odabir najpovoljnije ponude provodit će se za samouslužne aparate objedinjeno za sve objekte. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ukoliko je više ponuditelja dalo ponudu za isti dio poslovnog prostora, a te ponude udovoljavaju uvjetima natječaja i imaju istovjetnu ponuđenu visinu zakupnine, o tome će pismenim putem biti obaviješteni te pozvani na usmeno nadmetanje.

 

 • Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 

 • Ime i prezime, OIB, adresu, prebivalište ( za fizičke osobe- obrtnike), naziv tvrtke, adresu i OIB (za pravne osobe);
 • Presliku osobne iskaznice i rješenje o obrtu za fizičke osobe; rješenje o registraciji za pravne osobe;
 • BON 1; BON 2 ili SOL 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja) te dokaz o izvršenoj obvezi plaćanja poreza (ne stariji od 30 dana)

 

 • Sve navedene isprave prilažu se u preslici, a odabrani ponuditelj će u naknadno određenom roku isprave dostaviti  u izvorniku.

 

 • Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ“-NE OTVARATI-SAMOUSLUŽNI APARATI“, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Ivana Mažuranića 9.

 

 • Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Sadržaj javnog natječaja biti će objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Policijske uprave brodsko-posavske i „Narodnim novinama“.

 

 • Javno otvaranje ponuda održat će se 28.4.2017. godine u 12,00 sati na adresi Policijske uprave brodsko-posavske, Slavonski Brod, Ivana Mažuranića 9. Predstavnik ponuditelja svoje ovlaštenje za nazočnost javnom otvaranju ponuda dokazuje pismenom punomoći.

 

 • Nepravovremene nepotpune ili ponude podnesene protivno uvjetima natječaja neće se razmatrati.

 

 • O rezultatima odabira natjecatelji će biti pismeno obaviješteni.

 

 • Odabrani natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana poziva zakupodavca preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu. Ako isti ne preuzme poslovni prostor ili ne zaključi ugovor o zakupu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te će se izabrati drugi po redu najpovoljniji natjecatelj.

 

 • Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona 035/211-524 ili putem adrese elektroničke pošte: vvucur@mup.hr

 

 

 Vijesti za aktualni mjesec:


19.10.2017.Bagerom otkopao minobacačku granatu
19.10.2017.Utajio mobitel
19.10.2017.Rezultati pojačanog nadzora brzine kretanja vozila
18.10.2017.Načelnik Valić održao konferenciju za medije
17.10.2017.Policija vodila računa o sigurnosti osoba
17.10.2017.Otkriveni kradljivci mobitela
17.10.2017.Pojačani nadzor brzine
16.10.2017.Pokušali pobjeći policiji
16.10.2017.Pojačani 24-satni nadzor brzine
16.10.2017.Upravljao automobilom sa 2,13 g/kg alkohola
16.10.2017.Teško ozlijeđen motociklist
16.10.2017.Preventivno represivne aktivnosti u prometu
16.10.2017.Imenovani načelnici policijskih postaja
13.10.2017.Otkriven bombaš iz Slavonskog Broda
13.10.2017.Kod Vranovaca smrtno stradao vozač automobila
12.10.2017.Teška prometna nesreća između Vranovaca i Trnjana
11.10.2017.U Smrtićima i G. Bogićevcima na njivi pronađena mina i granata
11.10.2017.Zatečen s 5 paketića marihuane
10.10.2017.Prevarant s drvima
10.10.2017.Ukrao novac iz otvorene kuće


str.: 1 od 2. Ukupno: 37 zapisa.