POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Zajedničke mješovite ophodnje

Na temelju odluke koju je Hrvatski sabor donio a koja glasi; "Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru državne granice", potpisan je Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije, a sukladno čemu je sačinjen Zajednički plan o provođenju mješovitih ophodnji.      
Zakon je donesen u uvjerenju da je suradnja tijela nadležnih za nadzor državne granice
- od izuzetno velikog značenja za nacionalnu sigurnost i javni red,
- učinkovitiji nadzor državne granice i uspješnu borbu protiv nezakonitih migracija
- učinkovitije djelovanje protiv prekograničnog kriminaliteta
- da se i kod provedbe pojačanih mjera smanje ograničavanja prekograničnog prometa.
 
Protokolom je dogovoreno de se za provedbu navedenog uspostave mješovite ophodnje uz zajedničku državnu granicu, a najdalje do 10 km od granične crte prema unutrašnjosti državnog područja, pri čemu su određene i zadaće mješovitih ophodnji;
- nadzor zajedničke državne granice i održavanje povoljnog stanja sigurnosti 
- sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, prekršaja i povreda državne granice, te otkrivanje i pronalazak njihovih počinitelja
- razmjena informacija, iskustava i saznanja o stanju sigurnosti na zajedničkoj državnoj granici.
 
Zajedničke mješovite ophodnje mogu se obavljati kao pješačke ili korištenjem svih vrsta prijevoznih policijskih sredstava, te se pri obavljanju službenih postupaka primjenjuje unutarnje zakonodavstvo one strane na čijem državnom području djeluju službene osobe.