POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Nova Gradiška

Kontakt policajci Policijske postaje Nova Gradiška

Kontakt policajci Policijske postaje Nova Gradiška
I. kontaktno područje obuhvaća područje uži centar grada na istoku omeđenog ulicama M. Benkovića i J. Haulika, na zapadu ulicom K. Dieneša obuhvaća i Trg Kralja Tomislava i Cvjetni trg, na sjeveru ulicom J. Ljubibratića i jugu ulicom Ivana Gundulića , a u istome živi oko 990 stanovnika. Među važnijim objektima tu je zgrada gradskog poglavarstva, Centra za socijalnu skrb, Prekršajnog suda sa uredima Općinskog državnog odvjetništva i dr.. Na području dominiraju ulice Slavonskih Graničara i Trg Kralja Tomislava u kojima se nalazi 20-tak ugostiteljskih objekata i 30-tak trgovačih radnji, te se u ulici I. Gundulića nalazi ”Tržni Centar” sa gradskom tzv. ”Zelenom tržnicom”.
Kontakt policajac:     ZLATKO CINDRIĆ
                               tel.: 035/211 639; 211 613, fax: 035/211 650
 
   
II. kontaktno područje obuhvaća zapadni dio grada, na istoku omeđen ulicama M. A. Relkovića i Karla Dieneša, na zapadu Potočnom i Vinogradskom ulicom te ulicom D. Lobe, na sjeveru Psunjskom  ulicom i jugu Kolodvorska i Zrinska ulica, a u istome živi 2 105 stanovnika. Među važnijim objektima ističe se zgrada Općinskog suda, gradskog muzeja, Crkva BDM, dječji vrtić “Radost”, zgrada Gimnazije, zgrada Doma kulture sa uredima radio postaje Nova Gradiška i gradskom knjižnicom, OŠ “Ljudevit Gaj”, Srednje škole industrijsko-obrtnička i Elektrotrehnička sa športskom dvoranom, Željeznički i autobusni kolodvor i dr.
Kontakt policajac:      IVAN DAKIĆ                                                      
                                tel. 035/211 639: 211 683: fax: 035/211 650    
 
 
 
III. kontaktno područje obuhvaća istočni dio grada, na istoku omeđeno ulicama Lj. Posavskog, A. Mihanovića i dio ulice M. Gupca, na zapadu ulicama M. A. Relkovića, M. Benkovića i Mala, na sjeveru dijelom ulice M. Gupca i jugu ulicama K. Petra Svačića i J. J.Štrosmajera, a u istome živi 3 724 stanovnika. Među važnijim objektima nalazi se bolnica sa odjelom HMP Doma zdravlja, OŠ “Mato Lovrak”, dječji vrtić “Maslačak”, zgrada policijske postaje I dr.
Kontakt policajac:      TOMISLAV MARAKOVIĆ
                                tel.: 035/211 639:  211 623:  fax: 035/211 650