POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111
brodsko-posavska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Nova Gradiška

Kontakt policajci Policijske postaje Nova Gradiška

I. kontaktno područje obuhvaća područje uži centar grada na istoku omeđenog ulicama M. Benkovića i J. Haulika, na zapadu ulicom K. Dieneša obuhvaća i Trg Kralja Tomislava i Cvjetni trg, na sjeveru ulicom J. Ljubibratića i jugu ulicom Ivana Gundulića , a u istome živi oko 990 stanovnika. Među važnijim objektima tu je zgrada gradskog poglavarstva, Centra za socijalnu skrb, Prekršajnog suda sa uredima Općinskog državnog odvjetništva i dr.. Na području dominiraju ulice Slavonskih Graničara i Trg Kralja Tomislava u kojima se nalazi 20-tak ugostiteljskih objekata i 30-tak trgovačih radnji, te se u ulici I. Gundulića nalazi ”Tržni Centar” sa gradskom tzv. ”Zelenom tržnicom”.
Kontakt policajac:     
 
   
II. kontaktno područje obuhvaća zapadni dio grada, na istoku omeđen ulicama M. A. Relkovića i Karla Dieneša, na zapadu Potočnom i Vinogradskom ulicom te ulicom D. Lobe, na sjeveru Psunjskom  ulicom i jugu Kolodvorska i Zrinska ulica, a u istome živi 2 105 stanovnika. Među važnijim objektima ističe se zgrada Općinskog suda, gradskog muzeja, Crkva BDM, dječji vrtić “Radost”, zgrada Gimnazije, zgrada Doma kulture sa uredima radio postaje Nova Gradiška i gradskom knjižnicom, OŠ “Ljudevit Gaj”, Srednje škole industrijsko-obrtnička i Elektrotrehnička sa športskom dvoranom, Željeznički i autobusni kolodvor i dr.
Kontakt policajac:     SILVIJA VITOLIĆ
                                 tel.: 035/211 639; 211 622, fax: 035/211 650
 
 
 
 
III. kontaktno područje obuhvaća istočni dio grada, na istoku omeđeno ulicama Lj. Posavskog, A. Mihanovića i dio ulice M. Gupca, na zapadu ulicama M. A. Relkovića, M. Benkovića i Mala, na sjeveru dijelom ulice M. Gupca i jugu ulicama K. Petra Svačića i J. J.Štrosmajera, a u istome živi 3 724 stanovnika. Među važnijim objektima nalazi se bolnica sa odjelom HMP Doma zdravlja, OŠ “Mato Lovrak”, dječji vrtić “Maslačak”, zgrada policijske postaje I dr.
Kontakt policajac:      TOMISLAV MARAKOVIĆ
                                tel.: 035/211 639:  211 622:  fax: 035/211 650