POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Stara Gradiška

Telefon: 035 / 211 939
Fax:       035 / 211 490


Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Stara Gradiška smješten na 458.2 riječnom kilometru rijeke Save, koji je Uredbom Vlade Republike Hrvatske određen za obavljanje međunarodnog prometa, a koji se s obzirom na kategorizaciju ubraja u kategoriju velikih graničnih prijelaza. Isti je namjenjen za prometovanje visokotarifnih roba, nafte i naftnih derivata, životinja i bilja, te na istom pored carine i policije, poslove obavljaju veterinarska i fitosanitarna inspekcija, četiri špedicije, Poštanski ured, čime su ostvareni bitni preduvjeti za obavljanje osnovne granične kontrole
 

Uz sjevernu granicu područja ove Policijske postaje prolazi važan prometni pravac, tj. auto-cesta A-3 koja povezuje istočnu i zapadnu Europu sa Jadranskim morem i zemljama Bliskog istoka, na koju se nadovezuje mreža županijskih i lokalnih cesta, kao i državna cesta D-5 koja se pruža u pravcu sjever – jug i vodi do graničnog prijelaza Stara Gradiška.