POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Izdavanje dopuštenja i iskaznica za zaštitare, čuvare i zaštitare – tehničare

Zahtjev se podnosi u sjedištu Inspektorata unutarnjih poslova policijske uprave: Slavonski Brod, Kaje Adžić bb

 
 1. Izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite zaštitara, čuvara i zaštitara – tehničara.
 

Uz zahtjev se predočuje odnosno prilaže:

 
 • izvornik i preslika osobne iskaznice
 • izvornik i preslika svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi (za zaštitara – tehničara dokaz o stručnoj spremi tehničkog smjera)
 • uvjerenje nadležnog Općinskog suda da protiv podnositelja zahtjeva nije u tijeku istražni postupak, podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zaprijećena novčana kazna ili zatvor
 • uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za poslova za koje je kandidat podnio zahtjev
 •  70,00 kuna državnih biljega ili potvrda Porezne uprave o oslobađanju plaćanja upravne pristojbe
 
 1. Obavljanje provjera i izdavanje obavijesti.
 
 • Ukoliko kandidat ispunjava uvjete za obavljanje poslova privatne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova policijske uprave izdaje obavijest u kojoj je naveden rok za polaganje stručnog ispita
 
 1. Izobrazba i polaganje stručnog ispita.
 
 • Prije polaganja stručnog ispita, kandidat za zaštitara i čuvara obavezan je proći izobrazbu u ovlaštenoj ustanovi koja mu o tome izdaje potvrdu (za zaštitara – tehničara ne pohađa se izobrazba).
 
 • Prijava za polaganje stručnog ispita obavlja se u Inspektorata unutarnjih poslova policijske uprave. ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom, a po položenom ispitu stječe se svjedodžba.
 
 1. Ishodovanje dopuštenja (licence) za obavljanje poslova privatne zaštite.
 • Nakon položenog ispita i izvršene uplate u korist državnog proračuna, kandidatu se izdaje rješenje kojim mu se dopušta obavljanje poslova privatne zaštite (čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara). Kandidati koji su ishodili potvrdu porezne uprave oslobođeni su plaćanja ove uprave pristojbe.
 
 1. Izdavanje iskaznica.
 
 • Nakon sklapanja ugovora o radu sa tvrtkom ili obrtom koji imaju odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite u sjedištu Inspektorata unutarnjih poslova policijske uprave podnosi se zahtjev za izdavanje zaštitarske iskaznice.