POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Izdavanje odobrenja za izvođenje glasnog pucnja

Postupak izdavanja predmetnih odobrenja za izvođenje glasnog pucnja pokreće se pisanim zahtjevom koji se podnosi u pisarnici policijske uprave i prilaže se upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po tar. br. 1. i 2. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama te:
  • broj rješenja Ministarstva kojim je pravnoj osobi ili obrtniku odobreno izvođenje glasnog pucnja
  •  podatke o mjestu na kojem će se izvoditi glasno pucanje s prikazom udaljenosti od građevina, prometnica i drugih objekata
  • točno vrijeme početka i završetka izvođenja glasnog pucnja
  •  podatke o osobi koja će izvoditi glasni pucanj
  • podatke o vrsti i količini eksplozivnih tvari koje će biti upotrebljene za izvođenje glasnog pucnja
  • prikaz mjera i radnji koje će se pri izvođenju glasnog pucnja poduzeti radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša
  • suglasnost tijela jedinice lokalne samouprave ako se glasni pucanj izvodi za označavanje podneva i sl.