POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Izdavanje mišljenja o usklađenosti tehničke dokumentacije (izvedenih i rekonstruiranih sustava za dojavu i gašenje požara, te prisutnosti zapaljivih plinova) sa zakonima iz područja zaštite od požara i njima donesenim podzakonskim propisima

Postupak izdavanja predmetnih mišljenja pokreće se pisanim zahtjevom koji se podnosi u pisarnici policijske uprave i prilaže se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna po tar. br. 1. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama te jedan primjerak tehničke dokumentacije za koju se zahtjeva izdavanje mišljenja.