POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Izdavanje odobrenje za skladištenje zapaljivih tekućina i/ili plinova

Postupak izdavanja odobrenje u svezi skladištenja zapaljivih tekućina i/ili plinova temeljen je na članku 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95). Zahtjev za izdavanje odobrenje popunjava se u pisarnici policijske uprave i prilaže se upravna pristojba u iznosu od 520,00 kuna po tar. br. 1. i 16. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama (NN 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08). Od plaćanja uprave pristojbe mogu biti oslobođene stranke sukladno uvjetima iz članka 6. Zakona o upravnim pristojbama.