POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Postupak izdavanja uvjerenja o prebivalištu i matičnom broju građana

  • zahtjev za uvjerenje o prebivalištu ili matičnom broju građana
  • upravne pristojbe u iznosu od 20 kuna za podnesak i 20 kuna za svako uvjerenje
  • plaćanja upravne pristojbe oslobođeni su građani koji ostvaruju uvjete propisane čl. 6 (opća oslobođenja)  ili čl. 7 (predmetna oslobođenja) Zakona o upravnim pristojbama


NAPOMENA:
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o prebivalištu podnosi stranka osobno ili opunomoćenik, uz predočenje važeće identifikacijske isprave