POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Više o postaji

Općina Vrpolje položena je u sjeveroistočnom dijelu Brodsko-posavske županije na nadmorskoj visini do 90 metara i na 45012’ sjeverno od ekvatora te 18024’ istočno od početnog meridijana.
 

Policijska postaja Vrpolje teritorijalno pokriva područje istočnog dijela Županije brodsko-posavske, smještenog u pretežito ravničarsko nizinskom području koje se proteže uz rijeku Savu, autocestu A-3 i A-5, državnu cestu D-7, kao i uz županijske ceste Ž-4202, Ž-4210, Ž-4218.

 

Obuhvaća prostor ukupne površine 354.56 kvadratnih kilometara, što čini 17.4 posto ukupnog teritorija Brodsko-posavske županije.

 

Sa istočne strane Policijska postaja graniči sa PU vukovarsko-srijemskom, odnosno Policijskom postajom Županja, na sjeveru graniči sa područjem PU osječko-baranjske, odnosno Policijskom postajom Ðakovo, a na jugu je granica prema Bosni i Hercegovini čijom se cijelom dužinom prostire rijeka Sava u dužini od 43 riječna kilometra.