POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Granični prijelazi

Područje državne granice koju nadzire granična policija Policijske uprave brodsko-posavske je državna granica sa Bosnom i Hercegovinom u ukupnoj dužini od 175 riječnih kilometara.

 
Granični prijelazi:
 
Postaja granične policije  Stara Gradiška   tel. 035/211 859

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu 
Stara Gradiška-Bosanska Gradiška   tel. 035/211 939

Postaja granične policije Slavonski Brod  tel. 035/211 959 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Slavonski Brod – Bosanski Brod   tel. 035/211 959
 
 
Policijska postaja Vrpolje   tel. 035/211 729  

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac   tel. 035/211 759 
 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac   tel. 035/473 637

Stalni granični prijelaz za pogranični promet
Svilaj - Donji Svilaj   tel. 035/475 124

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u riječnom prometu Slavonski Brod