POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

O nama

O nama
 
  Slavonski Brod

  Ivana Mažuranića 9

  Telefon:   035/211 111
 
  Telefaks: 035/211 413

Policijska uprava brodsko-posavska kao jedna od ustrojstvenih jedinica MUP-a obavlja sve opće i posebne poslove predviđene zakonom. Prati i analizira stanje sigurnosti na svom području, kao i sve pojave i događaje koji pogoduju nastanku i razvitku svih vrsta i oblika kriminaliteta. Vodi računa o radu svih svojih ustrojstvenih jedinica, u svim domenama iz nadležnosti svoga rada, te sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada istih.

Pored navedenoga pruža i čitav niz uslužnih djelatnosti građanima svoje Županije koju teritorijalno pokriva, te je također građanima  pružena mogućnost postavljanja upita na E-mail adresu: brodsko-posavska@policija.hr

 

Radom Policijske uprave Brodsko-posavske upravlja načelnik Antun Valić                                                     

                                                      

  

Glasnogovornica Policijske uprave - Kata Nujić

Policijski službenik za odnose s javnošću - Krešimir Šimić

U Policijskoj upravi brodsko-posavskoj djeluju: